આર્કેડ ફાઇટ ગેમ ફેક્ટરી - ચાઇના આર્કેડ ફાઇટ ગેમ ઉત્પાદકો, સપ્લાયર્સ