કેરોયુઝલ ફેક્ટરી - ચાઇના કેરોયુઝલ ઉત્પાદકો, સપ્લાયર્સ