મશીન ફેક્ટરીના ભાગો - મશીન ઉત્પાદકો, સપ્લાયર્સના ચાઇનાના ભાગો